TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Gwarantujemy 0 zł za najważniejsze usługi 
w mBiznes Koncie Standard przez 24 miesiące

za otwarcie i prowadzenie rachunku

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

 

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, Santander

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu

za kartę debetową

+ dodatkowo

0 zł 

za mBiznes konto walutowe przez 12 miesięcy. Możesz wybrać konto
w jednej z 11 walut (EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK, JPY, HUF lub HRK)

 

Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Jakie działalności mogą założyć konto firmowe i wziąć udział w promocji?

  • Promocja skierowana jest do:

   • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • spółek jawnych i partnerskich,
   • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółek z o.o. w organizacji,
   • spółek komandytowych,
   • fundacji,
   • stowarzyszeń rejestrowych,
   • stowarzyszeń zwykłych,
   • spółdzielni,
   • wspólnot mieszkaniowych,
   • publicznych szkół i przedszkoli,
   • niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez os. fizyczną,
   • publicznych jednostek oświatowych,
   • kościołów i parafii oraz związków wyznaniowych.\
 • 2.  

  Czy z rachunkiem firmowym muszę otworzyć też konto walutowe?

  • Nie. Konto walutowe jest dodatkowym benefitem, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Korzystając z promocji możesz otworzyć rachunek w EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK, JPY, HUF lub HRK. To dobra okazja, żeby przetestować zalety konta walutowego, ponieważ nie zapłacisz za prowadzenie rachunku w jednej, wybranej walucie przez 12 miesięcy. Możesz jednak otworzyć tylko rachunek firmowy z gwarancją braku najważniejszych opłat przez 24 miesiące i wypełniając wniosek nie wybierać żadnej z walut. 

 • 3.  

  Czy korzystając z promocji mogę od razu założyć konto walutowe w kilku walutach?

  • Tak, możesz założyć konta w EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK, JPY, HUF lub HRK. W ramach promocji nie zapłacisz za prowadzenie jednego wybranego rachunku, a jeśli otworzysz więcej niż jedno konto walutowe, za prowadzenie kolejnych zapłacisz 10 zł miesięcznie (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm).

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Proste konto z gwarancją 0 zł na 24 miesiące” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. , Regulaminie Promocji „Proste konto z gwarancją 0 zł na 24 miesiące”.

Promocja trwa od 04.07.2019 r. do 30.09.2019 włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, osiągające przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł., zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800.
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 03.07.2019 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku, dla danego numeru NIP.


Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a) prowadzenie rachunku za 0 zł,
b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),
c) kartę debetową za 0 zł miesięcznie,
d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku , Planet Cash, Euronetu na terenie Polski.
f) 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego mBiznes konto walutowe dla firm w wybranej walucie na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku. Promocja dotyczy rachunku dla jednej wybranej waluty (EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK, JPY, HUF lub HRK). W przypadku wnioskowania o więcej niż jedno konto walutowe opłata za prowadzenie kolejnych będzie pobierana zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank został laureatem plebiscytu Marka Godna Zaufania 2018 w dwóch kategoriach: Bank oferujący konto firmowe i Bank oferujący kredyty/ pożyczki dla firm.